Regulamin Studia Kos Tattoo


Warunki ogólne

 • Klient decydując się na wykonanie tatuażu w Kos Tattoo zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki.
 • Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie w obecności opiekunów prawnych.
 • Klient ma obowiązek poinformować drogą mailową studio przed ustaleniem terminu sesji o wszelkich dolegliwościach/schorzeniach zdrowotnych, które w rezultacie mogą skutkować uniemożliwieniem wykonania usługi tatuażu/piercingu w wyznaczonym dniu.
 • Posiadam świadomość, że powikłania wynikające z chorób skórnych przy usłudze tatuażu, studio nie ponosi odpowiedzialności z tego wynikającej.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Formularza dla klienta potwierdzającego zgodę na wykonanie tatuażu”. Oświadczenie znajduje się w studio i klient wypełnia je przed sesją.
 • Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
 • Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.
 • W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nie przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.
 • Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych przez klientów.
 • Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy kostattoo@gmail.com W innym przypadku roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone.

Rezerwacja

 • Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka, formularz kontaktowy na stronie internetowej, lub osobiście w studiu.
 • Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać osobiście w studiu, lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową, lub na stronie internetowej. Termin przepada w przypadku niezaksięgowania wpłaty zadatku w przeciągu 7 dni od ustalenia terminu.
 • Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Minimalna kwota zadatku to 200 zł, ale w zależności od wielkości projektu może być większa. Zadatek za sesję całodniową wynosi 400 zł.
 • Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku. W szczególnych przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na kolejny termin.
 • Termin sesji można zmienić maksymalnie do 7 dni przed umówioną datą.
 • Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
 • W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.
 • Posiadam świadomość, że za powikłania wynikające z chorób skórnych przy usłudze tatuażu – w tym źle zagojony tatuaż –studio NIE PONOSI odpowiedzialności finansowej, z tego tytułu wynikającej.

Wycena

 • Wszystkie projekty tatuaży wyceniane są indywidualnie. Cena minimalna wynosi 300 zł.

Projekty

  • Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania w szczególnych przypadkach możliwe jest przedstawienie projektu wcześniej jednak wymaga to indywidualnych ustaleń.

Tatuowanie

 • Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej z wyłączeniem obostrzeń sanitarnych które dotyczą SARS- CoV-2.

Gojenie

 • Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.
 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.

Vouchery

 • Vouchery można wykorzystać przy każdym tatuażu oraz piercingu i są ważne przez 6 miesięcy od daty zakupu.
 • Istnieje możliwość przekazania Vouchera innej osobie, należy to jednak skonsultować w studio.
 • Klient kupujący Voucher jest informowany, że nie wykorzystana kwota Vouchera przy usługach tatuatorskich oraz piercingu przepada i studio nie ponosi za to odpowiedzialności.
 • Każdy klient, który posiada Voucher może dokonać dopłaty gotówkowej do droższej usługi tatuażu lub piercing, którą wykonał w Kos Tattoo&Piercing.

STUDIO NIE ODPOWIADA ZA PERSONALNE USTALENIA Z TATUATOREM, KTÓRE NARUSZAJĄ TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU!
KOS TATTOO&PIERCING
ul. Kiełbaśnicza 7a/ IIIp , 50-108 Wrocław
kostattoo@gmail.com
Regulamin Kos Tattoo obowiązuje od dnia 01/05/2018