Regulamin Studia Kos Tattoo


Warunki ogólne

 Klient decydując się na wykonanie tatuażu w Kos Tattoo zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki.

 

Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie w obecności opiekunów prawnych.

 

Klient ma obowiązek poinformować drogą mailową studio przed ustaleniem terminu sesji o wszelkich dolegliwościach/schorzeniach zdrowotnych oraz zażywanych lekach (w tym IZOTEC), które w rezultacie mogą skutkować uniemożliwieniem wykonania usługi tatuażu/piercingu w wyznaczonym dniu.

 

Posiadam świadomość, że powikłania wynikające z chorób skórnych przy usłudze tatuażu, studio nie ponosi odpowiedzialności z tego wynikającej.

 

Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Formularza dla klienta potwierdzającego zgodę na wykonanie tatuażu”. Oświadczenie znajduje się w studio i klient wypełnia je przed sesją.

 

Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

 

Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.

 

W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nie przestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.

 

Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych przez klientów.

 

Wszelkie wnioski, skargi bądź reklamacje prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy kostattoo@gmail.com W innym przypadku roszczenia zostają automatycznie uznane za niebyłe i nie będą rozpatrzone.

 

Rezerwacja

Wstępnej rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka, formularz kontaktowy na stronie internetowej, lub osobiście w studiu.

 

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać osobiście w studiu, lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową, lub na stronie internetowej. Termin przepada w przypadku niezaksięgowania wpłaty zadatku w przeciągu 7 dni od ustalenia terminu.

 

Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Minimalna kwota zadatku to 200 zł, ale w zależności od wielkości projektu może być większa. Zadatek za sesję całodniową wynosi 400 zł.

 

Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku. W szczególnych przypadkach możliwe jest przełożenie wpłaty na kolejny termin.

 

Termin sesji można zmienić maksymalnie do 7 dni przed umówioną datą.

 

Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.

 

W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.

 

Posiadam świadomość, że za powikłania wynikające z chorób skórnych przy usłudze tatuażu – w tym źle zagojony tatuaż –studio NIE PONOSI odpowiedzialności finansowej, z tego tytułu wynikającej.

 

Wycena

Wszystkie projekty tatuaży wyceniane są indywidualnie. Cena minimalna wynosi 300 zł.

Projekty

Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania w szczególnych przypadkach możliwe jest przedstawienie projektu wcześniej jednak wymaga to indywidualnych ustaleń.

Tatuowanie

Istnieje możliwość przyprowadzenia osoby towarzyszącej z wyłączeniem obostrzeń sanitarnych które dotyczą SARS- CoV-2.

Gojenie

Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.

 

Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.

 

Vouchery

Vouchery można wykorzystać przy każdym tatuażu oraz piercingu i są ważne przez 6 miesięcy od daty zakupu.

 

Istnieje możliwość przekazania Vouchera innej osobie, należy to jednak skonsultować w studio.

 

Klient kupujący Voucher jest informowany, że nie wykorzystana kwota Vouchera przy usługach tatuatorskich oraz piercingu przepada i studio nie ponosi za to odpowiedzialności.

 

Każdy klient, który posiada Voucher może dokonać dopłaty gotówkowej do droższej usługi tatuażu lub piercing, którą wykonał w Kos Tattoo&Piercing.

 

STUDIO NIE ODPOWIADA ZA PERSONALNE USTALENIA Z TATUATOREM, KTÓRE NARUSZAJĄ TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU!
KOS TATTOO&PIERCING
ul. Kiełbaśnicza 7a/ IIIp , 50-108 Wrocław
kostattoo@gmail.com
Regulamin Kos Tattoo obowiązuje od dnia 01/05/2018